کانون حامی کودک ولی عصر عج

معرفی کانون

لطفا برای تماس مستمر با کانون و استفاده از امتیاز های عضویت با مراجعه به گزینه ثبت نام ، نام نویسی کنید.

کانون حامی کودک ولی عصر(عج) تشکلی غیر دولتی است که با هدف توسعه منابع فرهنگی و اجتماعی حمایت از حقوق و رفاه کودکان تأسیس گردیده است.

تلاش کانون در راستای توسعۀ بخش غیر دولتی، ایجاد آگاهی و حساسیت نسبت به سرنوشت کودکان و پرورش رویکرد علمی با توجه به ویژگی های بومی است. کانون در عین همکاری نزدیک با تشکل ها و سازمان های غیر دولتی, تعامل با سازمان های دولتی (به ویژه سازمان بهزیستی) و نیمه دولتی فعال در حوزه کودکان و خانواده، به حفظ استقلال فکری و عملی از دولت پایبند بوده و در این راستا فعالیت های خود را اساسا بر پایۀ حمایتهای فعال مردمی و مشارکت مستقیم مردم طراحی و اجرا می نماید.

کانون در ماههای پایانی سال ۱۳۸۸ با مجوز سازمان بهزیستی به عنوان تشکل غیر دولتی ، غیر انتفاعی و خیریه به ثبت رسیده است و با نظارت این سازمان مشغول به فعالیت می باشد.