کانون حامی کودک ولی عصر عج

همکاری با کانون –

لطفا برای تماس مستمر با کانون و استفاده از امتیاز های عضویت با مراجعه به گزینه ثبت نام ، نام نویسی کنید.

یکی از اهداف کانون جلب توجه هموطنان به اشکال مختلف حمایت از کودکان و نوجوانان است. همه می توانند بنا بر علاقه، استعداد و توانایی خود به پیشبرد فعالیت های کانون کمک کنند. از جمله اشکال همکاری با کانون موارد زیر می باشند:

۱) ثبت نام به عنوان همکار داوطلب،

۲) ارائه کمک مادی (ارسال پول، جمع آوری کتاب، پوشاک، وسایل بازی و …)

۳) معرفی کودکان نیازمند حمایت و یا در معرض بدرفتاری،

۴) معرفی انجمن ها و تشکل های مردمی قادر به همکاری در حوزه کودکان،

۵) ارائه پیشنهاد به کانون جهت خدمت بهتر به کودکان و روش های مناسب حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان،

۶) معرفی کانون و فعالیتهای آن به نزدیکان و دوستان و جلب همکاری آنها،

۷) ارائه خدمات تخصصی (پزشکی، روان شناسی، فنی، مهندسی، آموزشی و …)،

۸ ) کمک به فعالیت های پژوهشی، فرهنگی، و آموزشی،

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

شماره تلفن

آدرس

سن

شغل

موضوع

تجارب ، تخصص و یا زمینه های مورد علاقه همکاری