کانون حامی کودک ولی عصر عج

تماس با کانون –

لطفا برای تماس مستمر با کانون و استفاده از امتیاز های عضویت با مراجعه به گزینه ثبت نام ، نام نویسی کنید.

نام و نام خانوادگی (گزینه الزامی)

پست الکترونیک (گزینه الزامی)

شماره تلفن

سن

آدرس

موضوع

دليل تماس (در پيغام شرح دهيد)

پیغام یا اظهار نظر و پیشنهاد