کانون حامی کودک ولی عصر عج

اهداف کودکان و نوجوانان

کودکان و نوجوانان چگونه می توانند با کانون همکاری کنند؟

  • نام نویسی درسایت کانون و دریافت اطلاعات مفید.
  • گفتگو با کانون وطرح مشکلات و ارائۀ پیشنهادات خود.
  • معرفی کودکانی که دچار محرومیت و مشکل هستند.
  • معرفی کودکانی که دچار بدرفتاری در خانه و مدرسه هستند.
  • همکاری با کانون در انجام تحقیق و مطالعه.
  • معرفی کانون به دوستان و آشنایان خود.
  • کودکان و نوجوانان می توانند از طریق تلفن، پست و یا سایت کانون با ما تماس بگیرند.